Bilder

Nedanstående bilder kan även beställas. Några är helt unika och trycks upp i få exemplar. Kontakta mig vid intresse av bild. Beroende på bildens storlek varierar priset. Bilden levereras i rulle. Pris från 800- 1600 kronor beroende på förarbete och storlek, kr plus frakt. Foto/måleri/tryck

Rosblad. 1. Rosblad 2.

Granens öga

Rost

Blå extas

Balans

Besök från andra sidan

Allting finns

Den stora förmultningen

Jag har alltid hållit på med bilder vid sidan av mitt skrivande. Det blir mest foto och experimenterande foto. Vissa gör jag i sviter, andra är solitära bilder, ibland ligger det mycket tid bakom en bild eller svit, ibland är det ögonblickets under! Precis som med mitt skrivande så lämnar jag en hel del åt det intuitiva. Jag litar helt enkelt på skapandets flow när känslan är den rätta. Bilden till vänster kom till en sommarskymning. Ljuset vägleder mig alltid. Bilden till höger är i samma anda av transparens. Bild i bild, någonting uppenbarar sig. Ibland subtilt. Det finns ingenting så kreativt igångsättande för mig som ljusets föränderlighet under dygnet. Speglingar och ljusspel.

Ovanstående bilder heter Fönster och Orfeus. Nedanstående bild heter Sawmill.